Felhasználási feltételek

Átalános Értékesítési, Szállítási és Fizetési Feltételek
 
Simex-96 Kft
 
1.         Általános üzleti feltételek
 
Kifejezetten eltérő írásos megállapodás hiányában a szállítások és teljesítések kizárólag az alábbi feltételekkel történnek, melyek legkésőbb a szállítás vagy a teljesítés vevő általi elfogadásával a szerződés részévé válnak. Amennyiben az alábbi feltételek eltérően nem rendelkeznek, úgy a jogszabályi rendelkezésekkel helyettesítendők, amelyek legközelebb állnak az elérni szándékozott gazdasági célhoz. A szállítás napján érvényes árlista az irányadó. A szerződéses ár a vásárlás előtt visszaigazolt ár. Minden ár Általános Forgalmi Adó nélkül értendő.
 
2.         Megrendelés
 
A megrendelésből általában csak az általunk történt írásbeli rendelésigazolás kiadásával keletkezik számunkra teljesítési kötelezettség, a rendelésigazolás kiadása azonban a szállításnak nem szükséges előfeltétele. A szállítás tényével a szerződés mindenképpen létrejön. az aktuális katalógus választékán A Simex-96 Kft kívüli cikk(-ek) megrendelésének lemondását, csak olyan határidőig fogadja el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a szóban forgó megrendelés lemondását. A beszállító által érvényesített lemondási díjat - a lemondott szállítmány értékének 10%-át a Simex-96 Kft. jogosult áthárítani. Amennyiben a beszállító a Simex-96 Kft . lemondását nem fogadja el, úgy alap esetben a megrendelő köteles az árut átvenni és a vételárat megfizetni.
 
3.         Fuvarköltség viselése
 
Kiszállítás ingyenes, ha a megrendelt termék nettó összege eléri a 25 ezer Ft-ot. 
Ellenkező eseteben az alábbiak szerint történik a kiszállítás..........................
.................................
Ettől eltérő paritással egyedi megállapodást alkalmazunk partnereinknél. 
 
4.         Szavatosság
 
Szavatossági jelzés termékenként a csomagoláson van feltüntetve. Az árut (árukat) minden esetben a szabványok, valamint a hazai forgalmazási elírásoknak megfelelő minőségben szállítjuk. Terméktájékoztatóink csupán általános útmutatásokat tartalmaznak. Garanciát termékeink megfelelő szintű minőségének állandóságáért tudunk vállalni. A szállított áruk mennyiségi hiányait haladék nélkül az áru átvételekor jelezni kell. Későbbi mennyiségi hiánybejelentéseket nem tudunk figyelembe venni. A Simex-96 Kft. által forgalmazott termékekre a Polgári törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Kormányrendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Simex-96 Kft. telephelye vagy a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz.
 
Mindennemű reklamáció bejelentését az alábbi elérhetőségeinken tehetik meg:
 
Ügyfélszolgálat:
 
Simex-96 Kft. 
 
3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 20. 
 
Tel.:             47/521-240       Fax.: 47/521-241         06-20/2958044
 
E-mail: simex96@simex96.hu 
 
 
5.         Csomagolás
 
Termékeinket csak változatlan, eredeti csomagolásban forgalmazzuk.
 
6.         Követelések átruházása
 
A szóban lévő szállításokból származó valamennyi követelésünk teljes kielégítéséig tulajdonjogunkat fenntartjuk. Minden egyéb rendelkezés az általunk szállított áruk tekintetében a vételár teljes kiegyenlítéséig - különösképpen az elzálogosítás, a biztosítékba adás, csere útján történ átruházás - nem megengedett. A leszállított áru harmadik személy javára történ lefoglalását a vevő - tulajdonjogunk fenntartására való tekintettel, tartozik azonnal közölni velünk.
 
7.         Fizetési feltételek
 
Számláinkat a már korábban megállapodott fizetési feltételekkel kell teljesíteni a számlán feltüntetett határidőig. Számláinkat általában készpénz vagy banki átutalási feltétellel bocsátjuk ki. A fizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen a vételár a Simex 96 KFT. folyószámláján megjelenik. Számláinkat a bennük megadott fizetési határidőn belül az esedékesség sorrendjében kell kiegyenlíteni. Esedékességkor ki nem fizetett számláink után a mindenkori jegybanki kamatláb kétszeresét késedelmi kamatként vevőinkre terheljük, vagy a fizetési késedelem valamennyi nyitott követelést esedékessé tesz és feljogosítja az eladót a póthatáridő kitűzése nélküli elállásra. A késedelmi kamatról, annak pontos keletkezéséről minden hónapban írásos tájékoztatót küldünk a Megrendelő részére. Ezen közlemény alapján a Megrendelő köteles a késedelmi kamatot megfizetni. Elállás nélkül is jogosultak vagyunk késedelem esetén a leszállított áru visszaszállítására és azt ideiglenesen a vevő költségére és veszélyére megőrizzük. Engedmény és bonusz csak akkor engedélyezhető, ha a vevőnek nincsenek lejárt esedékességű számlái. A számlával kapcsolatos kifogás a számla átvételét követő 5 napon belül tehető, melynek elbírálását követően a Simex-96 Kft. a szükséges intézkedést megteszi. A fizetési feltételek megszegése esetén a Simex-96 Kft. jogosult a halasztott fizetési feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére illetve a szerződéstől való elállásra.
 
8.         Elektronikus kereskedelem
 
A Simex-96 Kft. elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a WEB rendszerén keresztül nem csak egyedi jelszóval (továbbiakban: Jelszó ) vehetők igénybe. A Jelszó megadásával a Megrendelő közvetlen információt szerezhet a Simex-96 Kft-től rendelhető termékekről. A Jelszó azonosítja a Megrendelőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést a Megrendelő megtette. A WEB rendszeren keresztül elküldött megrendelést rögzíti a .Simex-96 Kft számítógépes rendszere. A Megrendelő teljes felelősséget vállal a Jelszó kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Simex-96 Kft . nem felel az olyan károkért, amelyek a Jelszó illetéktelen használatával keletkeztek akár a Megrendelőnél, akár harmadik személlyel szemben. A Megrendelő köteles helytállni a Jelszavához hozzáférő személy tevékenységéből eredő károkért.
 
9.         Adatkezelés 
 
A Simex-96 Kft. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. 
 
A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a . részére elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot küldjön, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással Simex-96 Kft ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Simex-96 Kft. címére megküldve. 
 
10.       Egyéb rendelkezések 
 
A Simex-96 Kft. ezen Általános Szerződési Feltételeket Megrendelői számára mind írott, mind elektronikus formában (www.belyegzokiraly.hu címen) folyamatosan elérhetővé teszi.  A Megrendelő bármely termék - akár hagyományos, akár WEB rendszeren történt - megrendelésével magára nézve kötelezőnek elfogadja a Simex-96 Kft . Általános Szerződési Feltételeit és a benne foglaltakat. 
 
Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.  Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.
 
A szerződés teljesítésének és a bírói illetékességnek a helye Megyei Bíróság.
 
Kelt: Sátoraljaújhely 2012 06 01

 

Készítette: OpenCart Magyarország
Belyegzokiraly.hu © 2019